• KLAMROWANIE, KOTWIENIE DIAGONALNE I WTÓRNE DYBLOWANIE
  • MONTAŻ DYBLI I KOTEW
  • NACINANIE I USZCZELNIANIE NAWIERZCHNI – WYMIANA DYLATACJI
  • NAPRAWY USZKODZEŃ I SPĘKAŃ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I BETONOWYCH
  • POSADZKI PRZEMYSŁOWE (HALE , PARKINGI i PLACE)
  • USZCZELNIENIA PRZYSZYNOWE
  • ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ ORAZ BETONOWEJ