Od ponad 25 lat specjalizujemy się w nacinaniu szczelin w nawierzchniach betonowych dróg i lotnisk oraz wykonywaniu ich uszczelnień. Wykonujemy specjalistyczne prace utrzymaniowe i naprawcze nawierzchni betonowych i asfaltowych.

Technologia szybkiej wymiany nawierzchni z płyt betonowych.

Technologia szybkiej wymiany nawierzchni z płyt betonowych.

Stabilizacja płyt betonowych, wzmacnianie podbudów betonowych.

Szlifowanie w celu poprawy właściwości nawierzchni.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchniach betonowych.

I dyblowanie wtórne