Celem technologii jest stabilizacja płyt betonowych za pomocą iniekcji. Technologia pozwala na unoszenie płyt betonowych.
OAT wykorzystuje profesjonalne urządzenia z precyzyjnym dozowaniem materiału do iniekcji.

UNOSZENIE I STABILIZOWANIE PŁYT BETONOWYCH

 • wiercenie otworów do wykonywania iniekcji
 • instalacja pakerów
 • wprowadzenie pod ciśnieniem w zależności od zakładanej technologii:
  • ekspansywnej żywicy poliuretanowej
  • żywicy krzemianowej (silikatowej)
 • punktowa kontrola wysokości nawierzchni przy pomocy techniki laserowej
PRZYKŁADOWE REALIZACJE:
Droga krajowa DK50 odc. obwodnicy Młodzieszyna – 2,4 km
 • Stabilizacja płyt prefabrykowanych – iniekcja krzemianowa (silikatowa).
 • Projekt: „Wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni z betonu cementowego drogi krajowej nr 50 na odcinku obwodnicy Młodzieszyna w województwie mazowieckim wraz z badaniami technicznymi”.
Lotnisko Warszawa – Modlin
 • Naprawy starych nawierzchni lotniskowych (umowa ramowa w latach 2016-2018).
 • Iniekcja geopolimerowa w miejscu największego zaniżenia nawierzchni asfaltowej na odc. DK C.