NAPISZ DO NAS

  INFORMACJE

  TELEFON + 48 22 722 44 03, + 48 22 465 97 18
  FAX 48 22 721 08 03
  NIP 113-00-58-671
  REGON 010303900
  KRS 0000145723
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 400.000,00 zł
  OAT NA MAPIE