DIAMOND/MICRO-TRENCHING  – skuteczna i szybka metoda wkopywania (rozkładania) kabli światłowodowych.

Przy pomocy maszyny z zestawem pił diamentowych o średnicy min 1000 mmm i szerokości 15-30 mm wykonywana jest szczelina do wprowadzenia wiązek kabli światłowodowych na odpowiednią głębokość. Głębokość wprowadzenia kabli to min 300 – 800 mm w zależności od średnicy użytych pił. Cięcie może być wykonane na dowolnej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego lub betonu cementowego, kamiennej i gruntowej. Technologię stosuje się zatem do cięcia chodników (krawężników i obrzeży kamiennych i betonowych), ścieżek rowerowych, placów i parkingów oraz dróg o różnej konstrukcji.

Poprzez wycięcie w konstrukcji nawierzchni cienkiej szczeliny nie jest wymagane jej odtworzenia,
a jedynie uszczelnienie. W zależności od istniejącej konstrukcji w sposób estetyczny i skuteczny zostaje ona uszczelniona materiałami na bazie zapraw cementowych, żywic, kruszyw lub innych dostosowanych do danej nawierzchni.

Technologia DIAMOND/MICRO-TRENCHING z powodzeniem stosowana jest w zachodniej Europie oraz krajach skandynawskich. Wydajność robót 200-400 mb na zmianę roboczą.