GRUPA OAT

OAT Sp. z o.o. jest polską firmą Grupy OAT założoną w Warszawie w roku 1993. Specjalizuje się w wykonywaniu szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych oraz naprawą pęknięć w nawierzchniach asfaltowych. Ponadto wykonuje cały szereg specjalistycznych prac utrzymaniowych i naprawczych nawierzchni betonowych i asfaltowych, takich jak naprawa pęknięć  nawierzchni placów, parkingów oraz naprawy i renowacje posadzek przemysłowych. W ostatnich latach OAT w Polsce skutecznie wdraża nowe technologie szlifowania drogowych nawierzchni betonowych (diamond grinding) oraz rowkowania nawierzchni lotniskowych (grooving).

Obecne „know-how” Grupy OAT to głównie wykonywanie specjalistycznych prac związanych z budową, utrzymaniem i naprawami ciągów komunikacyjnych, dróg i autostrad oraz mostów i lotnisk o nawierzchniach asfaltowych lub betonowych.

HISTORIA FIRMY

Od roku 1988 wraz z utworzeniem spółki OAT -GmbH z siedzibą w Spittal w Austrii Grupa OAT posiada udziały w spółkach w Niemczech, Czechach, Polsce, Szwajcarii, Rosji, Kazachstanie, Korei oraz na Węgrzech i Słowacji. W Grupie OAT w Europie zatrudnia ok. 350 pracowników i osiąga obrót roczny w wysokości ok. 55 mln EUR. Obok podstawowej działalności w zakresie wykonywania i uszczelniania szczelin w nawierzchniach betonowych, OAT specjalizuje się w naprawach konstrukcji nawierzchni (stabilizacji oraz wymianie płyt betonowych w technologii betonu szybkosprawnego i elementów prefabrykowanych), renowacją nawierzchni asfaltowych oraz remontami mostów, oraz produkcją i układaniem mieszanek mineralno-asfaltowych. Dzięki ciągłemu doskonaleniu i rozwojowi nowych technologii OAT należy do wiodących ekspertów w Europie i na świecie.

OAT.DE