GRUPA OAT

Otto Alte-Teigeler GmbH została założona w 1977 roku w Niemczech. Dzięki nieustannemu rozwojowi Grupa OAT obecna jest w 10 krajach, zatrudniając 800 pracowników.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu i rozwojowi nowych technologii OAT należy do wiodących ekspertów w dziedzinie szczelin dylatacyjnych i napraw nawierzchni drogowych w Europie i na świecie.

OAT W POLSCE

Polski oddział OAT powstał w 1993 r. w Warszawie. Jako część grupy OAT zdobyliśmy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w szerokim zakresie prac związanych z budową, utrzymaniem i naprawami ciągów komunikacyjnych, dróg i autostrad oraz mostów i lotnisk o nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Główny profil naszej działalności to wykonywanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych oraz naprawa pęknięć w nawierzchniach asfaltowych. Jako jedna z niewielu firm na rynku specjalizujemy się w naprawach konstrukcji nawierzchni (stabilizacji oraz wymianie płyt betonowych w technologii betonu szybkosprawnego i elementów prefabrykowanych). Oferujemy szereg specjalistycznych prac utrzymaniowych i naprawczych nawierzchni betonowych i asfaltowych, takich jak naprawa pęknięć  nawierzchni placów, parkingów oraz naprawy i renowacje posadzek przemysłowych. W ostatnich wdrożyliśmy w Polsce nowe technologie szlifowania drogowych nawierzchni betonowych (grinding) oraz rowkowania nawierzchni lotniskowych (grooving).

OAT.DE