Technologia wymiany betonowych płyt nawierzchni komunikacyjnej z wykorzystaniem betonu szybkosprawnego  polega na zastosowaniu mieszanki betonowej, która w krótkim czasie uzyskuje wysoką wytrzymałość i pozwala przywrócić ruch pojazdów na remontowanym odcinku. Mieszanka betonu szybkosprawnego jest produkowana na 2 sposoby:

  • w tradycyjnej wytwórni betonu i dowieziona w miejsce wbudowania
  • w mobilnej wytwórni betonu bezpośrednio w miejscu wbudowania.

Wymiary nowej płyty oraz jej grubość wynikają z lokalnych warunków w miejscu po wyburzeniu płyty uszkodzonej.

Technologia jest stosowana do wymiany płyt w całości lub ich części oraz w miejscach, gdzie natężenie, a także wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego lub inne lokalne warunki techniczne i technologiczne uniemożliwiają zastosowanie betonu tradycyjnego, który wymaga 28 dniowego okresu uzyskiwania docelowej wytrzymałości na ściskanie.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:
Droga krajowa DK50 odc. obwodnicy Młodzieszyna – 2,4 km
  • Wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni z betonu cementowego drogi krajowej nr 50 na odcinku obwodnicy Młodzieszyna w województwie mazowieckim wraz z badaniami technicznymi (2019).
Autostrada A4
  • Autostrada A4 – remont płyt betonowych w technologii betonu szybkosprawnego (2019, 2020).