Kotwienie i dyblowanie pęknięć podłużnych i poprzecznych na nowych i remontowanych nawierzchniach betonowych – np. w przypadku wymiany pojedynczych płyt.

WBUDOWANIE DYBLI I KOTEW

  • wiercenie otworów do zamocowania dybli i kotew
  • montaż dybli w przygotowane otwory
  • wklejenie kotew przy pomocy  zaprawy na bazie żywic syntetycznych.
PRZYKŁADOWE REALIZACJE:
Droga krajowa DK50 odc. obwodnicy Młodzieszyna – 2,4 km
  • Wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni z betonu cementowego drogi krajowej nr 50 na odcinku obwodnicy Młodzieszyna w województwie mazowieckim wraz z badaniami technicznymi (2019)
Autostrada A4
  • Remont płyt betonowych w technologii betonu szybkosprawnego (2019).
Lotnisko Warszawa – Okęcie
  • Remont dróg kołowania i nawierzchni drogowych na terenie Lotniska Chopina” (2016)