• poszerzanie spękań za pomocą frezowania lub oczyszczanie i rozgrzanie spękania gorącym powietrzem pod ciśnieniem,
  • wypełnianie szczelin asfaltowo-kauczukową masą zalewową
  • posypanie masy drobnym grysem bazaltowym
  • przywrócenie ruchu możliwe już po upływie 15 minut od zalewania