wtorek, 01 grudnia 2020
Specjalistycznie
Solidnie
Skutecznie
beton_1
oat grupa pl zielen

Drogi kołowe, Drogi żelazne, Mosty

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ NAPRAWĘ SPĘKAŃ
 • poszerzanie spękań za pomocą frezowania lub oczyszczanie i rozgrzanie spękania gorącym powietrzem pod ciśnieniem 0,6 MPa
 • wypełnianie szczelin asfaltowo- kauczukową masą zalewową
 • posypanie masy drobnym grysem bazaltowym
 • przywrócenie ruchu możliwe już po upływie 15 minut od zalewania
WYMIANA WYPEŁNIENIA DYLATACJI W NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH
 • usuwanie starej masy zalewowej za pomocą frezy palcowej
 • oczyszczanie dylatacji za pomocą szczotki mechanicznej a w razie potrzeby poprawianie kształtu przekroju poprzeczną tarczą diamentową
 • zagruntowanie krawędzi bocznych szczeliny i wypełnienie kauczukowo-asfaltową masą zalewową
WYCINANIE SZCZELIN W NOWYCH NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH I ICH USZCZELNIANIE
 • wykonanie pierwszego cięcia po 8-24 godzinach od ułożenia betonu
 • poszerzenie szczelin do wymiarów zgodnych z projektowanymi po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie
 • fazowanie krawędzi szczelin pod kątem 45°
 • wypełnianie szczelin po przez układanie profilów z nienasyconego kauczuku etylenowopropylenowego za pomocą opatentowanej przez OAT rozkładarki i sklejanie w miejscach skrzyżowań
NAPRAWA NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH
 • wycięcie i wykucie uszkodzonych miejsc
 • wyczyszczenie i zagruntowanie
 • wypełnienie masą typu PCC lub na bazie żywic syntetycznych
WYMIANA CAŁYCH PŁYT BETONOWYCH W CIĄGU 6 GODZIN
 • usunięcie starych płyt poprzez pocięcie i podniesienie za pomocą dźwigu
 • oczyszczanie, zadyblowanie i zakotwienienie reperowanych miejsc
 • wypełnianie szybkosprawną mieszanką betonową
 • zagęszczenie poprzez wibrowanie
 • dopuszczenie do ruchu po 6 godzinach od rozpoczęcia prac
USZCZELNIENIA PRZYSZYNOWE
 • Uszczelnienia przyszynowe istniejących oraz nowobudowanych torowisk tramwajowych
DORADZTWO
 

DrukujE-mail

FaLang translation system by Faboba

OAT Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi
tel.: +48 22 7224403, +48 22 4659718, fax: +48 22 7210803, E-Mail: oat(at)oat.pl