wtorek, 01 grudnia 2020
Specjalistycznie
Solidnie
Skutecznie
beton_1
oat grupa pl zielen

Credo

1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej

 • Chcemy pozostać przedsiębiorstwem niezależnym.
 • Będziemy rozwijać przedsiębiorstwo, na miarę naszych możliwości w oparciu o znane nam technologie oraz potrzeby polskiego rynku w zakresie specjalistycznych zabiegów utrzymaniowych i naprawczych na różnego rodzaju ciągach komunikacyjnych.
 • Jakość, inowacyjność i wydajność pracy - i nic poza tym - stanowią podstawę naszej przyszłej egzystencji.
 • Chcemy osiągnąć zysk, który będzie wystarczający do sfinansowania naszych potrzeb rozwojowych oraz innych wytyczonych celów.
 • Chcemy na trwałe utrzymać wiodącą pozycję na polskim rynku.
 • Najwyższą rangę w naszym przedsiębiorstwie nadajemy wiedzy, kreatywności w tworzeniu oraz wdrażaniu postępu technicznego i technologicznego. Wykorzystujemy nowe technologie jako szansę rozwoju przedsiębiorstwa, racjonalizacji pracy oraz wzrostu jej efektywności. Ściśle współpracując z ośrodkami naukowymi oraz stowarzyszeniami skupiającymi fachowców wnosimy aktywny wkład w rozwój specjalistycznych metod utrzymaniowych i naprawczych ciągów komunikacyjnych.

2. Zasady dotyczące realizacji wymogów wolnego rynku

 • W zakresie jakości i użyteczności, nasze usługi muszą w pełni zaspokajać najwyższe wymogi Klientów. Tylko dzięki temu możemy zyskać zaufanie Klientów.
 • Naszym obowiązkiem jest informowanie Klientów w taki sposób, aby mogli wyciągnąć wnioski, które z naszych usług będą dla nich użyteczne.
 • Każda osoba zatrudniona w naszym przedsiębiorstwie musi się zachowywać jak sprzedawca naszych usług. Wychodzimy z założenia, że Klient ma zawsze rację.
 • Nie wolno dyskredytować żadnego z Konkurentów. Sprzedaż naszych usług musi opierać się wyłącznie na rzeczywistej ich wartości.
 • Nasi Klienci powinni odczuwać fakt, że w przypadku przedsiębiorstw grupy OAT mają do czynienia z jedną organizacją, w której obowiązują te same zasady postępowania.
 • Każdy Klient naszej firmy powinien być przekonany, że jego potrzeby będą właściwie zrozumiane, oraz, że osoba, z którą prowadzi rozmowy zrobi wszystko, aby opracować i przedstawić najbardziej użyteczne i efektywne rozwiązanie problemu.
 • Zobowiązujemy się świadczyć usługi na aktualnie najwyższym poziomie wiedzy i techniki, ponadto być inicjatorem postępu naszej branży.
 • W stosunkach z naszymi klientami, Dostawcami i Konkurentami kierujemy się zasadami partnerstwa oraz ogólnie uznawanymi normami handlowymi.
 • Skala naszego działania wynika z potrzeb rynku. Nasze działania nakierowane są na zaspokojenie tych potrzeb.
 • Pamiętamy, że każda zarobiona przez nas złotówka pochodzi od naszych Klientów.

3. Zasady postępowania wobec Pracowników

 • Kładziemy szczególny nacisk na wykształcenie, zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami oraz ciągłe doskonalenie zawodowe.
 • Wydajność stanowi gwarancję utrzymania stanowiska pracy.
 • Wszystkie możliwe środki będą podejmowane w celu zapewnienia miejsc pracy.
 • Wysoko cenione są indywidualne osiągnięcia danego pracownika; pomagamy pracownikowi identyfikować się z wykonywaną pracą. Dzięki docenianiu jego osiągnięć tworzymy dobry klimat pracy oraz wspieramy motywację do dalszego indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Każdy pracownik jest informowany w taki sposób, aby mógł prawidłowo wykonać powierzoną mu pracę. Oczekuje się od pracownika, że posiadaną wiedzę i umiejętności będzie w pełni wykorzystywał dla dobra przedsiębiorstwa i jego współpracowników.
 • Od naszych Pracowników oczekujemy inicjatywy i kreatywności w realizacji wytyczonych celów przedsiębiorstwa. Ponadto, oczekujemy wysokiej efektywności pracy, ciągłego obniżania kosztów, dostosowania do obowiązujących w firmie zasad i zwyczajów oraz ciągłego podwyższania kwalifikacji.

4. Zasady postępowania wobec środowiska naturalnego

 • Uwzględniamy w naszej działalności fakt, że surowce naturalne oraz gleba, woda i powietrze są dostępne w ograniczonym zakresie.
 • Chcemy w pełni wywiązywać się ze społecznego obowiązku ochrony środowiska oraz wspierania rozwoju infrastruktury.
 • Wnosimy aktywny wkład w ochronę środowiska i bez potrzeby nakazów administracyjnych realizujemy nasze usługi w taki sposób, aby nie było jakichkolwiek negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne.
 • Aktywnie uczestniczymy w pracach stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej mających na celu dobro społeczne.
 • Stawiamy sobie za cel, aby być postrzeganym jako przedsiębiorstwo nowoczesne, tworzące oraz wspierające postęp technologiczny i ochronę środowiska naturalnego.

DrukujE-mail

FaLang translation system by Faboba

OAT Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi
tel.: +48 22 7224403, +48 22 4659718, fax: +48 22 7210803, E-Mail: oat(at)oat.pl