Tuesday, 26 January 2021

Thoroughfare
Special
Engineering

beton_1
oat grupa pl zielen

Posadzki - przykładowe realizacje

OAT wykonuje i naprawia posadzki:

 • epoksydowe, poliuretanowe i metakrylowe  gładkie i szorstkie o grubości  od 0,7mm do 5,0mm,
 • epoksydowe i poliuretanowe cienkopowłokowe o grubości  do  0,7mm.

Wykorzystywane są wyłącznie materiały i systemy dające gwarancję wysokiej jakości i długoletniej użyteczności technicznej i ekonomicznej.

Zakres prowadzonych robót obejmuje najczęściej:

 1. wykonanie posadzek żywicznych w garażach podziemnych i naziemnych,

 2. wykonanie posadzek żywicznych przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych,

 3. wykonanie i naprawę szczelin dylatacyjnych,

 4. naprawę spękań i uszczelnienie płyt betonowych,

 5. uszczelnienia obwodowe systemu odwodnienia,

 6. wykonanie wyobleń na styku ściana - posadzka.

park_odnowiony_aktyn.png
img_6826_gotowa_gamet_torun.png

Pracami kieruje kierownik Działu Posadzek Przemysłowych OAT Sp. z o.o. mgr inż. Zdzisław Szal, chemik z dwudziestoletnim doświadczeniem. Możecie Państwo liczyć na jego doradztwo, wnikliwą kontrolę, stały nadzór, oraz kontakt pod numerem telefonu 0 607 351 414.

nastepne_operacje_013.png
pos_epoksyd_zasypywana.png pos_epoksyd_wirkowa_zacierana.png nastepne_operacje_002.png

 

Zamawiane w OAT prace najczęściej są wykonywane w oparciu o ocenę techniczną, ekspertyzę lub dokumentację techniczną.

Przed złożeniem oferty wykonywana jest analiza stanu istniejącego. Tego rodzaju dokumentacja jest często opracowywana przez samo OAT na życzenie Klienta i na jej podstawie ustalany jest zakres niezbędnych prac.

 

PRZYKŁADY

Ocena techniczna

Obejmuje m.in.:

 1. badania cech posadzki i betonu,
 2. przegląd szczelin dylatacyjnych,
 3. przegląd systemu odwodnienia,
 4. inwentaryzację uszkodzeń,
 5. ocenę rodzaju i wielkości obciążeń mechanicznych (komunikacyjnych),
 6. ocenę rodzaju i wielkości obciążeń chemicznych i termicznych.

Ekspertyza

Wykonywana w uzasadnionych przypadkach, zawiera najczęściej:

 1. opis aktualnego stanu obiektu,
 2. zdefiniowanie problemu,
 3. przyczyny wystąpienia stwierdzonych wad,
 4. proponowany sposób naprawy,
 5. wnioski, istotne uwagi.

Dokumentacja projektowa

Jest podstawą prac w przypadku nowych obiektów i obejmuje zazwyczaj:

 1. projekt architektoniczno-budowlany,
 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 3. przedmiar oraz kosztorys inwestorski.

PrintEmail

FaLang translation system by Faboba

OAT Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi
tel.: +48 22 7224403, +48 22 4659718, fax: +48 22 7210803, E-Mail: oat(at)oat.pl